Att gestalta från mitten

Hur kan vi få berättelsen att bli levande i gudstjänster och andakten? Att gestalta från mitten är en metod där vi utgår från egna erfarenheter och känslor och berättelsen växer fram i mitten med hjälp av enkla material.

Workshopens innehåll:

  • Samtal om hur vi kan göra andakter där deltagarna inkluderas i berättelsen
  • Exempel på olika enkla material
  • Berättarteknik
  • Vi prova på en andakt