Barnen i kyrkorummet


Kyrkopedagogiken handlar om att uppleva och utforska kyrkan på olika sätt och med alla sinnen.
För att ge barnen möjlighet att lära känna och göra kyrkan till sin egen erbjuder kyrkopedagogiken en mängd av olika metoder och aktiviteter.

Workshopens innehåll:

  • Samtal om grunderna och innehållet i kyrkopedagogiken.
  • Samtal och exempel på hur man kan inreda kyrkan på ett kyrkopedagogisk sätt så att barn (och även vuxna) kan utforska och uppleva kyrkan på egen hand.
  • Exempel på kyrkopedagogiska metoder för barn och lovaktiviter kring olika högtider och teman.