Digital workshop: Att gestalta från mitten

Jag i berättelsen – berättelsen i mig

Hur kan vi få berättelsen att bli levande i andakten? Att gestalta från mitten är en metod där vi utgår från egna erfarenheter och känslor och berättelsen växer fram i mitten med hjälp av enkla material.

Workshopen tar 30 min och finns på youtube. Du får koden till filmen via din epost samt en pdf med en enkel materiallista så att du aktivt kan delta i workshopen.

Workshopen kostar 500:- (inklusive 25% moms) och kan användas av hela arbetslaget.