Kyrkopedagogiken

Kyrkopedagogiken är en pedagogisk metod som vill ge deltagarna en egen upplevelse av kyrkan, symboler, konsten och den kristna tron. Det sker genom dialog och delaktighet och med alla sinnen. 

Kyrkopedagogiken går att anpassa till alla åldrar oavsett religiös bakgrund och det krävs ingen förkunskap om tron eller kyrkan. Det gör att kyrkopedagogiken kan användas så väl i samarbetet med skolan enligt läroplanens krav/mål som i församlingens olika sammanhang för att fördjupa sig.

Workshopens innehåll:

  • Samtal om grunderna och innehållet i kyrkopedagogiken.
  • Prova på olika kyrkopedagogiska metoder.
  • Kyrkopedagogikens möjligheter.