Kyrkopedagogik

Våra kyrkor är fantastiska byggnader som genom sin arkitektur, målningar, olika föremål och inredning rymmer båda historia och livet idag. Kyrkan är teologi, huggen i sten, täljd i trä. Kyrkan är kristen religion målad på tavlor och gestaltad i former. Kyrkan är tro, uttryckt i arkitektur och färg, mått och form. För att kyrkorummet ska vara levande för oss behöver vi utforska, upptäcka, förstå och göra det till vårt eget.  

Kyrkopedagogiken är en pedagogisk metod som vill ge deltagarna en egen upplevelse av kyrkan. Det sker genom dialog och delaktighet och med alla sinnen. Vi kanske går ett varv runt kyrkan och lägger sedan kyrkans omkrets med hjälp av ett rep. När vi går in i kyrkan kan vi bära varsin fjäder i handen och röra oss långsamt genom rummet eller så går vi in med ett ljus och letar upp en plats som känns bra. När vi har bekantat oss med kyrkorummet kan vi dela erfarenheter vid en särskild plats. Kanske utforskar vi detaljer i altarskåpet med hjälp av en oblatrörskikare eller provar att gå upp i predikstolen och säga en mening som hela världen borde höra. Eller så känner vi på dopvattnet och ritar en symbol för livet med vattnet eller smaka på bröd och vindruvor vid altaret, lyssnar på olika orgelstämmor, mäta kyrkans höjd med hjälp av en gasballong…. Möjligheterna är oändliga och det går att göra allt från en allmän vandring till olika teman. 

Kyrkopedagogiken går att anpassa till alla åldrar oavsett religiös bakgrund och det krävs ingen förkunskap om tron eller kyrkan. Det gör att kyrkopedagogiken kan användas så väl i samarbetet med skolan enligt läroplanens mål som i församlingens olika sammanhang.