Kyrkopedagogiken i samarbete med skolan

Kyrkopedagogiken uppfyller skolans krav på att vara icke konfessionell och kan användas för att uppfylla kraven i läroplanen i en mängd olika ämnen som bild, matematik, svenska, teknik, musik, samhällsorienterade ämnen och arbetet med värdegrunden.

Workshopens innehåll:

  • Samtal om grunderna och innehållet i kyrkopedagogiken.
  • Samtal om hur samarbetet med skolan kan se ut, om svårigheter, möjligheter och hur man kan erbjuda kyrkopedagogiska guidningar efter läroplanens mål.
  • Förslag på guidningar i olika ämnen och olika årskurser.
  • Prova på olika kyrkopedagogiska metoder.