Kyrkopedagogiska guidningar

Jag kommer gärna till din församling och genomför en guidning med ett tema som vi kommer överens om. En guidning tar minst 1,5 timme. Jag behöver tillgång till kyrkolokalen och hjälp av vaktmästare en timme i förväg för iordningställande.

Priset för en guidning är 2.000 kr
Moms, reseersättning och eventuella materialkostnader tillkommer. Jag reser gärna men blir den totala restiden längre än 2 timmar ökas priset.

Exempel på guidningar: