Tjänster

Workshops

Jag kommer till din församling och håller i en workshop för medarbetarna. Workshopen är upplevelsebaserade och vi behöver ha tillgång till kyrkan. Minsta tid för en workshop är 2 timmar.

Prisexempel: halvdag 4.000 kr 
Moms, reseersättning och eventuella materialkostnader tillkommer

Kyrkopedagogiska guidningar

Jag kommer gärna till din församling och genomför en guidning med ett tema som vi kommer överens om. Guidningen genomförs i kyrkan och tar ca 1,5 timmar.