Tjänster

Workshops

Jag kommer till din församling och håller i en workshop för medarbetarna. Workshopen är upplevelsebaserade och vi behöver ha tillgång till kyrkan. Minsta tid för en workshop är 2 timmar.

Kyrkopedagogiska guidningar

Jag kommer gärna till din församling och genomför en guidning med ett tema som vi kommer överens om. Guidningen genomförs i kyrkan och tar ca 1,5 timmar.