Workshops

Jag kommer till din församling eller utbildning och håller i en workshop för medarbetarna/kursdeltagarna. Workshopen är upplevelsebaserade och vi behöver ha tillgång till kyrkan (kyrkopedagogiska workshops). Minsta tid för en workshop är 2 timmar.

Prisexempel: halvdag 4.000 kr
Moms, reseersättning och eventuella materialkostnader tillkommer