Workshops

Jag kommer till din församling eller utbildning och håller i en workshop för medarbetarna/kursdeltagarna. Workshopen är upplevelsebaserade och vi behöver ha tillgång till kyrkan. Minsta tid för en workshop är 2 timmar.

Jag reser gärna men blir den totala restiden längre än 4 tim räknas en 2-timmars workshop ändå som en halvdag. Är restiden mer än 6 tim räknas kursen som en heldag.

Prisexempel: halvdag 4.000 kr
Moms, reseersättning och eventuella materialkostnader tillkommer